Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Đinh Thị Hoàng Mai

Trường Tiểu học Hợp Tiến

Lớp 1

ID: 51925491

  • Quận/Huyện : Huyện Đông Hưng
  • Tỉnh/Thành phố : Thái Bình
  • Ngày đăng ký : 00:16 17/02/2017
  • Xếp hạng địa phương : 65532
  • Xếp hạng quốc gia : 1014662
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Ngày hoàn thành
1
1
300
1 phút 8 giây
17/2/2017 12:31:03 AM
2
1
300
1 phút 15 giây
17/2/2017 12:32:49 AM
Tổng
600
2 phút 23 giây