DANH SÁCH HỌC SINH ĐOẠT GIẢI CUỘC THI "THỬ TÀI VÒNG 19"

BAN TỔ CHỨC
 • Ông Vũ Đình Chuẩn
  Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học
  Trưởng ban

 • Ông Nguyễn Đức Hữu
  Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học
  Phó Trưởng ban

 • Ông Nguyễn Sỹ Đức
  Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học
  Phó Trưởng ban

 • Ông Nguyễn Xuân Phong
  Phó Hiệu trưởng Trường Đại học FPT
  Phó trưởng ban

 • Ông Phạm Sỹ Bỉnh
  Trưởng phòng, Thư kí Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo
  Ủy viên

 • Ông Hoàng Mai Lê
  CVC Vụ Giáo dục Tiểu học
  Ủy Viên

 • Ông Phạm Đức Tài
  CVC Vụ Giáo dục Trung học
  Ủy viên

 • Bà Trịnh Thị Hương
  Dự án ViOlympic, Trường Đại học FPT
  Ủy viên

 • Ông Trần Anh Tuyến
  Dự án ViOlympic, Trường Đại học FPT
  Ủy viên

BAN THƯ KÝ
 • Ông Phạm Đức Tài
  CVC Vụ Giáo dục Trung học
  Tổ trưởng

 • Ông Hoàng Mai Lê
  CVC Vụ Giáo dục Tiểu học
  Ủy viên

CÁC TIỂU BAN
Tiểu ban Công nghệ
 • Ông Lê Thanh Trúc
  Quản trị công nghệ, Trường Đại học FPT
  Trưởng tiểu ban

 • Ông An Quốc Huy
  Dự án ViOlympic, Trường Đại học FPT
  Ủy viên

Tiểu ban nội dung Trung học cơ sở
 • Ông Nguyễn Sỹ Đức
  Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học
  Trưởng tiểu ban

 • Ông Phạm Đức Tài
  CVC Vụ Giáo dục Trung học
  Ủy viên

 • Ông Tôn Thân
  Viện Khoa học giáo dục Việt Nam
  Ủy viên

 • Ông Vũ Hữu Bình
  Trường THCS Trưng Vương Hà Nội
  Ủy viên

 • Bà Lê Diệu Hương
  Dự án ViOlympic, Trường Đại học FPT
  Ủy viên

Tiểu ban nội dung tiểu học
 • Ông Phạm Ngọc Định
  Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học
  Trưởng tiểu ban

 • Ông Hoàng Mai Lê
  Vụ Giáo dục tiểu học
  Ủy viên

 • Ông Nguyễn Áng
  Sở GD và ĐT Hà Nội
  Ủy viên

 • Ông Trần Anh Tuyến
  Dự án ViOlympic, Trường Đại học FPT
  Ủy viên

Đăng nhập

                                     
Đăng ký thành viên mới
  

Hỗ trợ trực tuyến

0463.278.042
violympic@moet.edu.vn

Thường trực 8h30 – 17h30 thứ 2 đến thứ 6

bao viet
  

Điểm cao nhất quốc gia

Tổng số thành viên

14.170.822

ViCongDong
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome