Ngày 04/12/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký duyệt và ban hành văn bản số 8328/BGDĐT-GDTrH về việc “Hướng dẫn tổ chức vòng thi giải toán cấp trường, huyện, tỉnh qua Internet”.

Kính mời Sở Giáo dục và Đào tạo các Tỉnh/Thành phố, các Trường học cùng các Thầy cô và học sinh trên toàn quốc tham khảo hướng dẫn để tổ chức các kỳ thi thành công.

Văn bản đã được phê duyệt: