Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

THÔNG BÁO LỊCH THI BỔ SUNG CẤP HUYỆN

15:18 10/02/2015

Theo công văn số 8494 của BGDĐT - GDTrH ký ngày 25-11-2013 lịch thi, vòng thi cấp quận huyện được tổ chức như sau:


*Chú ý: Các khối THPT (khối 10;11;12) không cần thi kì thi cấp quận huyện, thi thẳng cấp tỉnh - thành phố. Nếu quận - huyện nào vẫn tổ chức thi thì yêu cầu thi theo lịch của ban tổ chức.

 Để thuận tiện cho các đơn vị tổ chức thi cấp Quận, Huyện, BTC bổ sung lịch thi 1 ngày cho 12 khối lớp như sau:

+ Các tỉnh thuộc Bảng A: Thi từ 8h đến 17h ngày 15/03/2014.

+ Các tỉnh thuộc Bảng B: : Thi từ 8h đến 17h ngày 28/03/2014.

Đề thi của lịch thi bổ sung khác với đề thi của lịch thi theo ngày

Các đơn vị lưu ý:

+ Có thể tổ chức cho các khối lớp thi theo lịch phân chia cho từng khối lớp. Nếu khối lớp nào chưa kịp tổ chức, sẽ tổ chức theo lịch thi chung của Bảng A và Bảng B.

Mọi vấn đề thắc mắc, các đơn vị liên hệ với BTC theo số điện thoại:  0985 050281 hoặc email  tuyenta@fpt.edu.vn

BTC