Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Thông báo kết quả thi quốc gia ViOlympic năm học 2015 - 2016

15:00 25/04/2016

BTC công bố danh sách kết quả của tất cả học sinh tham gia kỳ thi quốc gia ViOlympic năm học 2015 - 2016.

Kỳ thi ViOlympic cấp quốc gia năm học 2015 - 2016 đã kết thúc tốt đẹp với sự tham gia dự thi của gần 10.000 học sinh xuất sắc đến từ các tỉnh/thành phố trên cả nước. Ban tổ chức cuộc thi xin công bố danh sách học sinh đã dự thi vòng thi quốc gia ViOlympic để giáo viên, phụ huynh và học sinh thuận lợi trong việc xem xét kết quả thi và thứ hạng trên toàn quốc XEM TẠI ĐÂY.