Do hình thức thi giải toán qua internet là hình thức mới nên nhiều Ban tổ chức ở các cấp còn chưa quen. Ban tổ chức cấp quốc gia xin hướng dẫn cụ thể kỳ thi cấp trường như sau :

+ Ban tổ chức thi cấp trường lên danh sách thí sinh, kiểm tra thí sinh trên website www.violympic.vn, cụ thể :
    - Chọn mục "Thành viên" và vào phần "Tìm kiếm". Chọn tỉnh thành, chọn quận huyện, chọn tên trường và bấm "Tìm kiếm" sẽ thấy toàn bộ danh sách học sinh của trường đã đăng ký thành viên của cuộc thi. Nếu muốn có danh sách của từng khối thì chọn thêm khối. Có thể thấy danh sách học sinh của trường bằng cách khác : Chọn mục "Thống kê", bấm vào tên tỉnh/thành ra danh sách quận/huyện, bấm vào tên quận/huyện ra danh sách các trường, bấm vào tên trường ra danh sách học sinh.
    - Để kiểm tra một học sinh đã qua 9 vòng thi thì bấm vào tên học sinh trong danh sách sẽ hiện ra kết quả thi của học sinh đó. Học sinh chưa qua đủ 9 vòng thi sẽ không được thi cấp trường.
    - Vì một học sinh có thể đăng ký nhiều tên truy cập khác nhau nên trong danh sách có thể xuất hiện nhiều lần tên một học sinh. Khi đó đề nghị học sinh chỉ chọn duy nhất một tên truy cập. Khi học sinh đã chọn tên truy cập, xin bấm vào tên học sinh và nhìn vào phần Address sẽ thấy số ID, ghi số ID này như là thông tin quan trọng để theo dõi.

    - Như vậy danh sách thí sinh sẽ bao gồm : Số thứ tự, Họ và tên, lớp, số ID, điểm làm bài vòng 10, thời gian làm bài vòng 10.
+ Ban tổ chức cấp trường thông báo thời gian các đợt thi cho học sinh biết. Vì đề thi sẽ khác nhau cho mỗi lần vào thi nên nhà trường có thể tổ chức thi làm nhiều đợt, nhiều ngày tùy theo số máy và số học sinh.
+ Khi thí sinh vào phòng thi, giám thị yêu cầu thí sinh đăng nhập theo tên đăng nhập đã lựa chọn (với số ID đã ghi ở danh sách) và giám thị vào phần Sửa thông tin cá nhân để đổi mật khẩu (theo mật khẩu quy định của Ban tổ chức cấp trường cho từng thí sinh - Mật khẩu này quản lí theo chế độ bảo mật) để tránh trường hợp thi hộ từ một máy khác.
+ Khi thí sinh làm bài xong, giám thị xem kết quả của thí sinh trên màn hình và ghi điểm, thời gian thi của vòng 10 vào biên bản.
+ Dựa vào kết quả điểm và thời gian thi vòng 10 để xếp thứ hạng theo nguyên tắc : Xếp theo điểm (chỉ số thứ nhất), nếu điểm bằng nhau thì thí sinh làm thời gian ít hơn sẽ được xếp trên thí sinh làm thời gian dài hơn.
+ Dựa vào kết quả xếp loại, Ban tổ chức cấp trường chọn danh sách đội tuyển trường dự thi cấp quận, huyện theo số lượng mà cấp quận huyện quy định.
Chú ý : Để kiểm tra lại kết quả của một học sinh xin vào mục "Thành viên", "Tìm kiếm" học sinh theo khối, trường, quận huyện, tỉnh thành. Khi bấm vào tên học sinh sẽ ra kết quả thí (nếu tên học sinh xuất hiện nhiều lần trong danh sách thì phải kiểm tra thêm số ID đã đăng ký để tránh việc học sinh dùng tên truy cập khác - số ID khác - để làm lại vòng thi 10).