Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Quảng Trị dẫn đầu lớp 5 và lớp 8.

23:46 13/02/2009

Đêm 13/2/2009, Hồ Phước Bảo,8B,THCS Nguyễn Trãi và Trần Mai Quốc Hoàng,5B,TH Nguyễn Bá Ngọc, cùng ở Đông Hà đã chiếm vị trí quán quân lớp 8 và lớp 5.

Ở lớp 6 thì Trần Minh Nhật và Văn Viết Đức cùng huyện Hải Lăng đang giữ vị trí ba - tư.Tuy nhiên thời gian thi của Hồ Phước Bảo lại quá nhiều : 105'36" - một kỷ lục rất dễ bị vuợt qua (theo tình hình những vòng trước suy đoán). Các nhà quán quân trước đây ở hai đường đua này chưa thấy xuất hiện. Chúc mừng các tay đua Quảng Trị đã đạt được những vị trí như hiện nay.