Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Chỉ còn Lai Châu nữa thôi...

14:06 08/06/2009

Đến ngày 8/6/2009 thì chỉ còn Lai Châu là chưa có gia đình nào tham gia cuộc thi. Hà Nội và Thanh Hóa thay nhau dẫn đầu về số lượng gia đình dự thi.

Vòng 2 của cuộc thi sẽ có trong ngày hôm nay (8/6/2009). Các gia đình tham gia sau vẫn phải vượt qua vòng 1 để đến với vòng 2.Thêm mỗi một vòng thi, chắc chắn thứ hạng các gia đình sẽ thay đổi nhiều.Mong các bạn thông báo rộng rãi cuộc thi tới nhiều bạn bè mình. Nhiều gia đình đang đề nghị sau vòng 12 nên có một cuộc chung kết thi cùng giờ.BTC đang nghiên cứu và sẽ có quyết định sau.Cảm ơn các bạn.