Nhiều phụ huynh điện thoại về BTC cho biết : đã mua đĩa phần mềm tự luyện ViOlympic và không sử dụng được. BTC xin thông báo như sau :

BTC gửi các Sở GD-ĐT đĩa phần mềm tự luyện ViOlympic không cần nối mạng (bản thử nghiệm chỉ có 25 vòng thi ) để tạo điều kiện phổ biến ( không thương mại hóa ) hình thức thi mới lạ này tới các em học sinh chưa có điều kiện truy cập Internet. Tuy nhiên một số nơi đã in sao trái phép và thương mại hóa bằng cách bán đĩa sao chép cho học sinh. Việc in sao và bán đĩa này là việc làm trái phép không đúng tinh thần của BTC.
Vì vậy các học sinh khi mua đĩa này mà không sử dụng được thì liên hệ lại với người bán để thắc mắc, BTC không chịu trách nhiệm về việc này.
Phần mềm tự luyện ViOlympic bản chính thức có 35 vòng thi chỉ cung cấp cho máy tính ViOlympic do Công ty CP Elead sản xuất trong chương trình máy tính học đường. Các em học sinh muốn làm quen với 35 vòng thi của năm nay có thể tham khảo cuốn sách " Tự luyện ViOlympic" do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam xuất bản.