Kì thi Violympic cấp quận (huyện) đang đến gần. Đề nghị BTC cấp quận (huyện) đọc kĩ mục "Những điều cần biết". Ngoài ra, để giúp BTC các quận (huyện) có kế hoạch tổ chức thi hiệu quả, chúng tôi lưu ý một số vấn đề sau:

1. Vấn đề phạm vi kiến thức liên quan đến đề thi

Nội dung đề thi nằm trong phạm vi kiến thức của 25 tuần đã học theo Phân phối chương trình Bộ GD & ĐT đã ban hành.

2. Vấn đề tạo mã thi

- Ban tổ chức cấp quận (huyện) cử 1 cán bộ đăng ký thành viên với đối tượng là giáo viên để tạo mã số thi cấp của mình (xem hướng dẫn tạo mã ), mã được in (số bản in bằng số phòng thi) và cho tất cả vào phong bì bảo mật, ngoài phong bì ghi cần ghi chính xác thời gian mở phong bì.

- Kỳ thi cấp quận (huyện) có thể tổ chức thành nhiều đợt vào các thời điểm khác nhau (tuỳ thuộc vào cơ sở vật chất ). Nếu thi nhiều đợt thì phải có mã số thi cho từng đợt, khi đó cán bộ phụ trách phải tạo đủ các mã số thi tương ứng và ngoài phong bì bảo mật ghi rõ là mã dùng cho đợt thi nào.

- Ban tổ chức thi cấp quận (huyện) nên tạo thêm các mã số dự trữ để sử dụng khi một mã số nào đó bị trục trặc làm cho học sinh không vào thi được.

3. Chọn và lập danh sách học sinh dự thi cấp quận (huyện)

Điều kiện để học sinh được chọn vào danh sách thi cấp quận (huyện)  là những em đã vượt qua 24 vòng đầu và đã được tham dự kì thi do cấp trường tổ chức. Chia số học sinh được chọn vào các đợt thi (có thể theo từng khối) và mỗi đợt thi sẽ chia học sinh theo từng phòng thi. Từ đó lập danh sách học sinh, phòng thi, đợt thi (Xem tham khảo trong "Phụ lục" của Những điều cần biết).

4. Tổ chức địa điểm và thời gian thi

Nếu không đủ điều kiện thi tập trung thì có thể bố trí đội tuyển các trường hoặc các quận/huyện thi ở địa điểm mà đơn vị chọn và phân công giám thị chéo.


BTC chủ động thời gian tổ chức thi trong khoảng từ ngày 1 - 3 - 2010 đến ngày 6 - 3 - 2010.


5. Kiểm tra máy tính và đường truyền internet

+ Kiểm tra đường truyền internet có truy cập được website http://violympic.vn hay không?

+ Kiểm tra máy tính đã cài phần mềm Adobe Flash Player hay chưa?

+ Kiểm tra trình duyệt web đảm bảo hay chưa?

(Khuyến cáo: http://violympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Mozilla Firefox)

Nếu máy báo "Không kết nối được với máy chủ" và có bài thi không hiển thị thì máy đang thiếu phần mềm Adobe Flash Player (có thể đã cài nhưng chưa hoàn tất việc cài đặt). Khi đó cần vào mục
"Trợ giúp" để xem hướng dẫn cài đặt.

- Nếu học sinh đang thi mà máy bắt truy cập lại  hoặc không công nhận kết qủa làm bài và bắt thi lại thì lỗi có thể là do trình duyệt (xem hướng dẫn cài đặt trong mục "
Những điều cần biết"), hoặc do đường mạng không đảm bảo (mạng kết nối không liên tục, chỉ cần gián đoạn một vài giây là hệ thống không chấp nhận kết quả thi).

6. Tổ chức thi

- Trước giờ thi chính thức 30 phút, Chủ tịch Hội đồng thi giao mã số thi cho giám thị các phòng thi.

-Trước giờ thi chính thức 5 phút, giám thị viết mã số thi rõ ràng trên bảng để các thí sinh biết và đăng nhập,vào thi, nhập mã số thi.

- Khi học sinh làm xong cả 3 bài thi thì giám thị xem trên màn hình máy tính của học sinh để ghi điểm và thời gian thi vào danh sách phòng thi, yêu cầu học sinh ký xác nhận.

- Khi hết giờ thi, giám thị kiểm tra đầy đủ điểm và thời gian thi của mỗi học sinh trong danh sách phòng thi, đồng thời tất cả giám thị ký xác nhận ở dưới danh sách phòng thi. Sau đó, giám thị nộp danh sách phòng thi cùng các biên bản (nếu có) cho Hội đồng thi.

- Khi một đợt thi kết thúc, BTC cấp quận (huyện) phải khóa mã thi của đợt đó để các em không thể sử dụng được mã đó thi tiếp sau này, bằng cách : cán bộ đã tạo mã phải Đăng nhập và vào “Thi các cấp” để thấy phần “Quản lý mã”, nhập mã số vừa thi vào ô và nhấn vào “Kết thúc thi (Khóa mã)”.
- Thư ký Hội đồng thi đối chiếu điểm thi và thời gian thi của học sinh ở danh sách phòng thi với kết quả trong hệ thống (Nhấn vào “Thi các cấp”, chọn phần “Thống kê kết quả thi”, nhập mã số thi và nhấn vào “Thống kê” để biết kết quả của các học sinh thi bởi mã số này).

- Xếp giải cho học sinh: Tuỳ theo quy định của cấp thi và và lựa chọn đội tuyển (theo yêu cầu của BTC cấp tỉnh, Thành phố) dự thi cấp tỉnh (Thành phố).

7. Cho phép học sinh mang vào phòng thi những gì?


+ Giấy nháp chưa viết, bút chì, com pa, thước kẻ, bút mực, bút bi.
+ Máy tính cầm tay không có bộ nhớ văn bản.

8. Số lần thi trong phòng thi


- Học sinh chỉ được thi một lần duy nhất. Trong trường hợp xảy ra sự cố (máy tính trục trặc, mất điện, lỗi đường truyền, ...) thì số lần thi của học sinh không vượt quá số lần xảy ra sự cố là 1.
Giám thị cần đảm bảo tổng thời gian làm bài của thí sinh là 60 phút (không tính khoảng thời gian xử lí sự cố.

- Các trường hợp này giám thị  phải có biên bản cụ thể đính kèm hồ sơ coi thi.
(Mẫu biên bản được đính kèm dưới thông báo)

9. Số học sinh của đội tuyển từng khối lớp


Số học sinh đội tuyển từng khối do BTC cấp quản lí trực tiếp quy định.

10. Xếp hạng học sinh theo từng khối lớp

Theo Thể lệ sẽ sắp thứ hạng học sinh theo chỉ số thứ nhất là điểm thi. Trong trường hợp các học sinh bằng điểm nhau mới xét đến chỉ số thứ hai là thời gian làm bài.
(Cả hai chỉ số này đều được hệ thống công nghệ xét tự động, BTC cấp quận (huyện) dựa  vào thống kê  trên Website để lưu lại trên bản cứng).

*) Đặc biệt lưu ý:
- Để kiểm tra số ID của học sinh trong phòng thi (đề phòng học sinh thi thử bằng tên đăng nhập khác và thi thật bằng tên đăng nhập với ID trong danh sách – đây là một cách gian lận thường gặp), khi học sinh đã đăng nhập vào trang web Violympic,  giám thị coi thi cần đối chiếu số ID hiển thị ngay cạnh tên của học sinh với số ID trong danh sách dự thi.
Nếu ID của học sinh khác ID trong danh sách thì giám thị lập biên bản đình chỉ thi.

Đề nghị BTC cấp tỉnh (thành phố); BTC cấp quận (huyện), BTC cấp trường thường xuyên theo dõi chỉ đạo, hướng dẫn của BTC cấp quốc gia và Bộ GD & ĐT trên mục này của http://violympic.vn

Biên bản xử lí sự cố


Những điều cần biết
                                           BTC cấp quốc gia