Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Hà Nội đưa nếp sống thanh lịch vào nội dung giảng dạy

09:58 21/10/2010

Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo, bắt đầu từ học kỳ 2 năm học này, tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 sẽ được học nếp sống thanh lịch, văn minh dựa theo bộ tài liệu mà Sở vừa biên soạn.

Bộ tài liệu có tính chất như giáo trình của môn học ngoại khoá. Trong đó, cấp tiểu học chủ yếu hướng dẫn học sinh thể hiện hành vi ở mức độ đơn giản nhất. Cấp THCS cung cấp kiến thức để định hướng hành vi, chỉ dẫn một số hành vi cụ thể. Còn cấp THPT được khái quát và tích hợp kiến thức, hướng dẫn hành vi ở mức nâng cao.

Mỗi năm, học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 sẽ học với thời lượng 8 tiết, học sinh từ lớp 7 đến lớp 11 học 6 tiết. Việc sắp xếp thời điểm học cho mỗi lớp trong năm sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể của mỗi trường và mỗi cấp học để không ảnh hưởng đến chương trình chính khóa.

 
Học sinh Hà Nội sẽ được học nếp sống thanh lịch, văn minh từ lớp 1. Ảnh: Quang Xuân. 

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Nguyễn Hữu Độ đánh giá đây là bộ tài liệu có giá trị nhằm khơi dậy lòng tự hào về truyền thống nghìn năm văn hiến, góp phần đào tạo một thế hệ học sinh thủ đô thanh lịch, có kỹ năng sống, có ý thức duy trì, gìn giữ những giá trị phi vật thể cho tương lai.

Còn ông Hoàng Hữu Trung, Phó chánh văn phòng Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, đây là chương trình học chưa từng có trong tiền lệ. Lần đầu tiên các giáo viên Hà Nội soạn thảo ra một giáo trình riêng về nếp sống thanh lịch, văn minh mà không trùng lặp với nội dung các cuốn sách giáo khoa đã có như Giáo dục công dân, đạo đức...

"Từ hôm nay sẽ một số trường sẽ dạy thí điểm bộ tài liệu. Đến học kỳ 2, tất cả trường học trên địa bàn sẽ đưa chương trình vào giảng dạy", ông Trung nói.

Theo vnexpress