BTC cấp toàn quốc xin trân trọng thông báo về thời gian tổ chức vòng thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc như sau:

1. Thời gian tổ chức vòng thi cấp Tỉnh, thành phố (vòng 17): Thứ Bảy ngày 20/08/2011.

Thời gian các ca thi của các khối lớp như sau:

- Ca 1: từ 8h00 đến 9h30: Khối 5

- Ca 2: từ 10h00 đến 11h30: Khối 9

- Ca 3: từ 13h30 đến 15h00: Các khối lớp 1; 4, 6

- Ca 4: từ 15h30 đến 17h00:  Các khối lớp 2,3,7,8

2. Thời gian tổ chức vòng thi cấp toàn quốc (vòng 19): Thứ Bảy ngày 27/08/2011.

a/ Từ thứ Hai, ngày 22/08/2011 đến thứ Năm ngày 25/08/2011:

Các Sở GDĐT gửi danh sách  HS dự thi cấp toàn quốc cho Ban tổ chức thi cấp toàn quốc, hạn cuối cùng là 16h00 ngày 25/8.

Các Sở gửi danh sách bằng bản mềm, bản scan có dấu theo địa chỉ email: violympic@moet.edu.vn  và bản cứng theo đường bưu điện bao gồm Quyết định thành lập đội tuyển, danh sách, bản sao biên bản phòng thi có kết quả của HS trong đội tuyển theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội.

b/ Thứ Bảy 27/08/2011: Tổ chức thi cấp toàn quốc cho HS lớp 5 và lớp 9.

+ 8h00: Khai mạc kì thi

+ 10h30: BTC khóa toàn bộ “Mã số thi cấp toàn quốc”.

+ 10h45: Hội đồng thi làm các thủ tục kiểm tra biên bản phòng thi, thông qua biên bản đánh giá kì thi. Gửi chuyển phát nhanh toàn bộ hồ sơ thi cấp toàn quốc về BTC cấp toàn quốc trước 17h thứ Hai ngày 29/8 theo địa chỉ: Vụ Giáo dục Trung học, Bộ GDĐT, 49 Đại Cồ Việt, Hà Nội

Chi tiết hướng dẫn và các thông báo mới nhất về việc tổ chức kì thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc sẽ được đăng trên mục "Thông báo từ Ban tổ chức" của trang web violympic.vn. Kính đề nghị các Sở GDĐT theo dõi.

Các đơn vị có thể tải file word về máy theo đường dẫn sau:

http://files.violympic.vn/Other/Kehoachtochucthicaptinhtoanquoc.doc

                                      BAN TỔ CHỨC