Để chuẩn bị cho cuộc thi giải Toán qua Internet dành cho cấp THPT năm học 2011-2012,

Ban tổ chức yêu cầu các Sở GD - ĐT gửi đầy đủ danh sách các trường THPT của Tỉnh mình về Ban tổ chức theo địa chỉ Violympic@moet.edu.vn. Cảm ơn!