Để giúp các đơn vị tổ chức tốt nhất vòng thi các cấp của đơn vị mình, Ban tổ chức thông báo lịch mở các vòng thi và kế hoạch khóa; mở chức năng thi tự do để các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức.

 I.              Lịch mở các vòng thi.

Lịch mở vòng thi áp dụng cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sở

Vòng thi

Thời gian mở

 

 

Cấp trường

10

Thứ 4

11/01

11

Thứ 4

01/02

12

Thứ 4

08/02

13

Thứ 4

15/02

14

Thứ 4

22/02

Cấp quận

( huyện)

15

Thứ 5

01/03

16

Thứ 2

12/03

 

Cấp Tỉnh

17

 

1-10/04

18

 

1-10/04

Cấp toàn quốc

19

 

20 - 29/04

Lịch mở vòng thi áp dụng cho cấp Trung học phổ thông

Vòng thi

Thời gian mở

 

 

 

Tự do

1 - 2

Thứ 4

28/12/2011

3 - 4

Thứ 4

04/01/2012

5 - 6

Thứ 4

11/01/2012

7 - 8

Thứ 4

01/02/2012

9

Thứ 2

13/02/2012

 

 

 

Cấp trường

10

Thứ 2

20/02

11

Thứ 2

27/02

12

Thứ 2

5/3

13

Thứ 2

12/03

14

Thứ 2

19/03

Tự do

15 - 16

Thứ 2

26/3

Cấp Tỉnh

17 - 18

 

1-    15/04

Cấp toàn quốc

19

 

20-29/04/2012

II.            Kế hoạch khóa; mở chức năng thi tự do.

 -       Trong quá trình tổ chức thi các cấp, hàng ngày đúng 7h00 Ban tổ chức sẽ khóa tất cả các chức năng thi tự do và sẽ mở thi tự do lại vào lúc 17h30.

 -       Học sinh chỉ được thi tự do những vòng trước vòng thi hiện tại của ViOlympic

( riêng ngày cuối trước khi mở vòng thi mới các em có thể thi tự do vòng thi hiện tại của ViOlympic)

Lưu ý:

• Để tổ chức hiệu quả và thành công vòng thi cấp mình quản lý Ban tổ chức đề nghị các cấp theo dõi và vận dụng các hướng dẫn, thông báo của Ban tổ chức.
• Các trường có thể lựa chọn 1 trong 5 vòng thi cấp trường từ vòng 10 đến vòng 14 để tổ chức vòng thi cấp trường của trường mình (không được lựa chọn vòng thi đã qua để tổ chức).

  Ban tổ chức