Kỳ thi cấp trường dành cho cấp Tiểu học và Trung học cơ sở đã được tổ chức từ ngày 11/01/2012 và sẽ kết thúc vào ngày 28/02/2012.

- Ban tổ chức đề nghị các đơn vị chưa hoàn thành việc tổ chức kỳ thi cấp trường khẩn trương triển khai tổ chức cho học sinh dự thi đúng theo lịch thi Ban tổ chức đã thông báo.

- Sau khi kết thúc kỳ thi cấp trường, căn cứ kết quả bài thi của học sinh, căn cứ kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp quận, huyện của đơn vị mình các đơn vị lựa chọn số lượng học sinh dự thi, lập danh sách học sinh dự thi theo từng khối lớp.

- Các đơn vị có thể lựa chọn vòng 15 hoặc vòng 16 để tổ chức vòng thi cấp quận, huyện. Thời gian tổ chức vòng thi cấp quận, huyện sẽ diễn ra trong các ngày từ 01/03/2012 đến ngày 30/03/2012 ( trừ chủ nhật).

- Để được dự thi vòng thi cấp quận, huyện các em phải hoàn thành tất các vòng thi đã có trên ViOlympic trước vòng thi cấp quận, huyện. Đã tham dự vòng thi cấp trường và được lựa chọn dự thi cấp quận, huyện.

- Các đơn vị chỉ được lựa chọn vòng thi hiện tại trên ViOlympic để tổ chức.

Vòng 15 tổ chức trong các ngày từ 01/03/2012 đến 09/03/2012.

Vòng 16 tổ chức trong các ngày từ 12/03/2012 đến 30/03/2012.

Ban tổ chức.