Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Chú ý khi làm bài thi Violympic cấp Tỉnh vòng 17 và 18

15:58 27/03/2013

+ Các giám thị coi thi chú ý kiểm tra ID trên danh sách có trùng với ID các em đăng nhập hệ thống không?

+ Giám thị cho học sinh nhập mã thi cấp Tỉnh.<-

+ Khi học sinh đã mở bài thi, giám thị chú ý yêu cầu học sinh không dùng phím <- trên bàn phím hoặc ấn vào nút Trang Chủ, Vào Thi…vv để tải lại bài thi.  Nếu tải lại bài thi hệ thống sẽ thông báo không nộp bài và chấm điểm 0 cho bài thi này.


+ Học sinh cũng không được tự ý thoát tài khoản khi đang làm bài thi, nếu thoát ra hệ thống sẽ ghi nhận là 01 lần làm bài.

+ Nếu 01 bài thi đã được điểm (như hình minh họa), nhưng vì sự cố phòng thi do mất điện, lỗi đường truyền mạng, thì khi thí sinh đăng nhập hoặc kết nối lại điểm và thời gian làm bài thi lần đăng nhập trước vẫn được lưu lại trong lần đăng nhập tiếp theo. Thí sinh chỉ phải làm bài tiếp theo.


+ Khi thí sinh thi xong 3 bài, sẽ có thông báo Bạn đã hoàn thành vòng thi, giám thị cần click vào mục Kết quả, nếu không hiện ra kết quả vòng thi số 17 hoặc 18, giám thị cần kiểm tra lại hoặc điện về đường dây nóng để xử lý.

+ Chỉ khi nào Giám thị kiểm tra trong mục Kết quả có kết quả vòng 17 hoặc vòng 18 thì mới cho học sinh ký tên vào biên bản trong phòng thi.

Lưu ý: Vòng 17 sẽ được mở tự do từ 8h00 ngày 30/03/2013

Mọi sự cố phòng thi, giám thị cần liên hệ gấp với BTC theo số điện thoại

04 37956248  - 04 37956249  -  04 37956250, hoặc 0913 032 415 và 0985 050 281.