Xếp hạng Trường THCS Minh Lương  Vật lý 9

Tất cả / Trường THCS Minh Lương / Vật lý  9

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Minh Lương

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 33957390Trần Thành Lợi99/110276019490
2 34123981Trần Quyết Thắng99/110271020366
3 33963306Nguyễn Đăng Khôi99/19198014420
4 32417201Danh Huy Tường99/19167011197
5 35342541Nguyễn Thái Hòa99/19142012183
6 32276323Danh Hoàng Bảo99/67110011031
7 35306417Danh Huy Tường99/125702690
8 34048716Minh Ngọc Đàm99/111701018

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5