Xếp hạng Trường Tiểu học Tân Khánh Hoà  Toán Tiếng Việt 4

Tất cả / Trường Tiểu học Tân Khánh Hoà / Toán Tiếng Việt  4

SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Tân Khánh Hoà

Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng

STTIDHỌ VÀ TÊNKHỐILỚPVÒNGĐIỂMTHỜI GIAN
1 35825152Huỳnh Ngọc Nhã Đan44/19363013450
2 35825148Dương Ngọc Phương Anh44/1729209666
3 36087892Danh Nguyen Quynh Anh44/2728908905
4 35544395Huỳnh Ngọc Nhã Đan44728107361
5 35929502Lê Phát Tiến44/17263013157
6 35966639LÊ PHÁT TIẾN44/1523408108
7 35670340Lê Phát Tiếng44/1522107155
8 35825165Nguyễn Dương Quỳnh Như44/17213010582
9 36088210Vo Trung Phuong Anh44/27213010824
10 35649037LÊ PHÁT TIẾN44/1521108947
11 35710249Phuong Anh44/2520105391
12 35825158Hà Tiến Mạnh44/17201010139
13 35825196Lê Nguyễn Trí Trung44/17190011335
14 35640081Dương Ngọc Phương Anh44316003324
15 36088041Vo Thi Ngoc Han44/2714957675
16 35825174Trần Vũ Đan Thuyên44/1713707648
17 35825203Phạm Thiên Thảo44/17134011512
18 35710250Ngoc Han44/237402430
19 35636327Lê Nguyễn Trí Trung4425402880

Điểm cao nhất quốc gia

  Điểm cao nhất địa phương

  VioEdu

  ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

  ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

  © Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
  Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5