Nguyễn NGọc Tâm

Trường:Trường Tiểu học Thụy Phong

Khối:1

Lớp:C

ID:30894650

Quận/Huyện:Huyện Thái Thụy

Tỉnh/Thành phố:Thái Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1220018707:12 16/10/2018
2140051407:21 16/10/2018
3152087707:37 16/10/2018
4227041908:49 30/10/2018
51840111707:22 13/11/2018
6152075607:04 04/12/2018
7185066907:41 25/12/2018
82200118202:19 15/01/2019
91390214608:05 01/03/2019
 Tổng41907867 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7