Nguyễn Hữu Minh Huy

Trường:Trường Tiểu học Cây Gáo B

Khối:1

Lớp:1A

ID:30944062

Quận/Huyện:Huyện Vĩnh Cửu

Tỉnh/Thành phố:Đồng Nai

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1249083113:18 09/10/2018
23710113813:32 10/10/2018
33820178014:00 18/10/2018
47680109813:30 05/11/2018
56830168513:57 14/11/2018
611750119813:37 19/12/2018
7185065502:10 25/12/2018
81990111007:48 16/01/2019
911000161507:56 01/03/2019
 Tổng712011110 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7