none

NGUYỄN CẢNH PHƯỚC

Trường:Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Khối:1

Lớp:1a4

ID:31124862

Quận/Huyện:Huyện Đức Trọng

Tỉnh/Thành phố:Lâm Đồng

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1147069508:30 11/10/2018
2177065208:47 11/10/2018
32760124309:00 04/12/2018
4165084309:15 04/12/2018
51800111009:34 04/12/2018
61600183209:10 05/12/2018
71840140207:53 25/12/2018
81100079707:43 15/01/2019
 Tổng58908574 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112