none

Phạm Tiến Lộc

Trường:Trường Tiểu học Dịch Vọng B

Khối:1

Lớp:1A1

ID:31146515

Quận/Huyện:Quận Cầu Giấy

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1150031113:25 13/10/2018
2177037013:32 13/10/2018
3184053813:19 17/10/2018
4168031411:59 03/11/2018
5184051410:12 17/11/2018
6184068014:03 29/12/2018
7185048812:00 11/01/2019
81100087511:58 27/01/2019
93990231909:39 09/03/2019
 Tổng73106409 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112