none

Phạm Đăng Minh

Trường:Trường Tiểu học Thị trấn Ninh Giang

Khối:1

Lớp:B

ID:31215502

Quận/Huyện:Huyện Ninh Giang

Tỉnh/Thành phố:Hải Dương

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1150027313:30 05/01/2019
2177027413:35 05/01/2019
3183035212:24 09/01/2019
4168029012:30 09/01/2019
5184033912:38 09/01/2019
61840127913:49 10/01/2019
71810187213:34 14/01/2019
811100267302:44 15/01/2019
91830270408:15 28/02/2019
 Tổng720010056 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112