none

Phạm Tuấn Dũng

Trường:Trường Tiểu học & THCS Pascal

Khối:1

Lớp:1A1

ID:31524663

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1150029814:09 29/11/2018
2177032914:23 29/11/2018
3184052714:33 29/11/2018
4168036914:36 30/11/2018
5184038514:43 30/11/2018
6184069314:55 30/11/2018
7185067113:51 05/01/2019
811000101409:25 20/01/2019
921000211603:46 27/04/2019
 Tổng73206402 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112