Nguyễn Huyền Anh

Trường:Trường Tiểu học Dương Quang

Khối:1

Lớp:1

ID:31589743

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1150027902:34 01/12/2018
2177033002:40 01/12/2018
3184043102:47 01/12/2018
4168036502:56 01/12/2018
5184040903:03 01/12/2018
6284053811:28 03/12/2018
7185042204:16 10/01/2019
 Tổng53202774 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7