none

Nguyễn Thị Huê

Trường:Trường Tiểu học Khánh Nhạc A

Khối:1

Lớp:1c

ID:31693339

Quận/Huyện:Huyện Yên Khánh

Tỉnh/Thành phố:Ninh Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1149026307:31 24/12/2018
2176029307:36 24/12/2018
3182043607:44 24/12/2018
4167029907:50 24/12/2018
5184035907:56 24/12/2018
6184053408:06 24/12/2018
7185050405:41 16/01/2019
81100060207:40 16/01/2019
91690270302:45 28/02/2019
 Tổng69605993 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112