Phạm Đăng Khoa

Trường:Trường Tiểu học Trần Phú

Khối:2

Lớp:1D

ID:32284627

Quận/Huyện:Thành phố Sơn Tây

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121000166016:09 01/11/2020
211000156315:42 06/11/2020
321000137511:45 21/11/2020
44100099817:05 07/01/2021
541000127618:18 08/01/2021
611000148112:13 09/01/2021
 Tổng60008353 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1160 · Branch · Slug: d3f284304165a72c68a0bcf16c5be2ee2a310187