Nguyễn Bá Nhật Minh

Trường:Trường TH & THCS Victoria Thăng Long

Khối:2

Lớp:2V2

ID:32731804

Quận/Huyện:Huyện Thanh Oai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
110770179718:43 13/01/2021
23980172721:29 13/01/2021
38560139918:41 14/01/2021
41790180119:14 14/01/2021
54750180120:44 14/01/2021
61880180121:17 14/01/2021
 Tổng473010326 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1160 · Branch · Slug: d3f284304165a72c68a0bcf16c5be2ee2a310187