Nguyễn Bá Nhật Minh

Trường:Trường TH&THCS Victoria Thăng Long

Khối:1

Lớp:1V2

ID:32731804

Quận/Huyện:Huyện Thanh Oai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12100057321:07 21/10/2019
21100074618:44 27/10/2019
34100058220:25 29/10/2019
4299075821:02 18/11/2019
53100057721:45 19/12/2019
6299074615:17 09/01/2020
71990209308:34 14/01/2020
81970131509:36 03/06/2020
91970195111:29 18/06/2020
1011350270621:45 28/06/2020
 Tổng1026012047 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1133 · Branch · Slug: 6bc8a68c53a8ed3620a881f4c7b786df296a4bbf