Phan Kỳ Anh

Trường:Trường Tiểu học An Thượng A

Khối:1

Lớp:1G

ID:35433377

Quận/Huyện:Huyện Hoài Đức

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111390132922:20 10/10/2021
21990124708:41 11/10/2021
31980135922:29 30/10/2021
411000121822:14 18/11/2021
51990112510:57 08/12/2021
611000136516:42 02/01/2022
71950214110:00 19/01/2022
81860213114:42 25/02/2022
91900262409:45 28/03/2022
1011400225916:50 08/05/2022
 Tổng1046016798 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5