Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành

Cuộc thi giải toán qua mạng Violympic

Vòng thi hiện tại: 3

Vào thi

Điểm cao nhất Quốc gia

Điểm cao nhất Địa phương

Tỉ lệ thí sinh dự thi cao nhất

Hưng Yên

60.49%

Thái Bình

58.58%

TP Hà Nội

51.05%

Vĩnh Phúc

44.33%

TP Hồ Chí Minh

38.4%

Thành viên mới

1 / 3

Những con số ấn tượng của ViOlympic

63 Tỉnh thành
63
Tỉnh thành
12.000 Quận/Huyện
711
Quận/Huyện
80.000 Trường
33.765
Trường
2.453.074 Học sinh
19.083.202
Học sinh