Hướng dẫn tạo mã và khắc phục lỗi không tạo được mã

03:50 23/01/2018

BTC trân trọng thông báo!

Hiện tại có một số trường hợp của các thầy cô giáo vẫn gặp phải sự cố thiếu thông tin Tỉnh, Quận/Huyện, Trường khi tạo mã cho học sinh. Trường hợp này xảy ra khi tài khoản của các thầy cô giáo bị thiếu thông tin Tỉnh, Quận/Huyện, Trường nên không thể tạo được mã. Do đó BTC đề nghị các thầy cô giáo gặp phải trường hợp này cần cập nhật thông tin trong phần “thay đổi thông tin”hoặc xem video hướng dẫn dưới đây:

VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1218 · Branch · Slug: d9941878632dd7a003fab4fc7e317990d69f9eae