none

Nguyễn Bảo Ngọc

Trường:Trường Tiểu học Phúc Diễn

Khối:2

Lớp:2A2

ID:30671010

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
191000136912:28 15/09/2019
2121000138922:06 09/10/2019
34990124420:52 28/10/2019
44990117821:46 15/11/2019
5221000142917:14 16/02/2020
65970171216:21 20/02/2020
72960216711:23 21/02/2020
 Tổng691010488 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1120 · Branch · Slug: 5d8f3383212d05c704682c455fc3358591bdd938