none

duong duc binh

Trường:Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Khối:2

Lớp:1

ID:31176059

Quận/Huyện:Thành phố Ninh Bình

Tỉnh/Thành phố:Ninh Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
14530180122:15 28/09/2019
21370180220:00 28/10/2019
31290180320:34 28/10/2019
41350180210:12 05/01/2020
51260180115:46 05/01/2020
61190180216:17 05/01/2020
71850199715:48 14/01/2020
 Tổng284012808 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1120 · Branch · Slug: 5d8f3383212d05c704682c455fc3358591bdd938