none

Đoàn Khánh Huyền

Trường:Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Khối:2

Lớp:2Q

ID:31272569

Quận/Huyện:Thành phố Ninh Bình

Tỉnh/Thành phố:Ninh Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
12900177315:34 22/09/2019
2244043615:36 02/10/2019
31630174009:04 26/10/2019
42560174615:48 13/11/2019
51430168220:59 11/12/2019
61650180109:03 29/12/2019
71580268315:46 14/01/2020
 Tổng419011861 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1120 · Branch · Slug: 5d8f3383212d05c704682c455fc3358591bdd938