Đoàn Khánh Huyền

Trường:Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Khối:1

Lớp:1Q

ID:31272569

Quận/Huyện:Thành phố Ninh Bình

Tỉnh/Thành phố:Ninh Bình

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1250084313:39 22/10/2018
2377051013:38 29/10/2018
3384073301:56 02/12/2018
4267065412:25 03/12/2018
5384067312:16 04/12/2018
61790138912:41 04/12/2018
71830108402:18 26/12/2018
81970155102:25 15/01/2019
91100060002:09 01/03/2019
 Tổng72108037 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.205 · Branch · Slug: 530376e2d2eedaa108d66298f148a6b79c5c2ad7