none

Vũ Thu Phương

Trường:Trường Tiểu học Nam Thành Công

Khối:2

Lớp:2N

ID:31480539

Quận/Huyện:Quận Đống Đa

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111000138815:13 28/09/2019
211000154918:05 02/10/2019
32960149918:04 14/11/2019
41980120818:01 21/11/2019
51990166617:02 04/01/2020
61980123310:53 10/01/2020
72960174411:02 22/01/2020
 Tổng687010287 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1120 · Branch · Slug: 5d8f3383212d05c704682c455fc3358591bdd938