none

Nguyen Ngoc Van

Trường:Trường Tiểu học Phúc Lợi

Khối:1

Lớp:A1

ID:31669150

Quận/Huyện:Quận Long Biên

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1150046203:09 09/12/2018
2177071703:22 09/12/2018
3184069508:55 09/12/2018
4168053909:14 09/12/2018
5184071114:01 12/12/2018
6184076414:14 12/12/2018
7285067314:30 12/01/2019
81990155210:12 27/01/2019
951000177102:36 14/04/2019
1011000212502:01 04/06/2019
 Tổng831010009 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.1.309 · Branch · Slug: 92e62783cd3f011f910a1a00759f242205920112