none

Nguyen Ngoc Van

Trường:Trường Tiểu học Phúc Lợi

Khối:2

Lớp:A1

ID:31669150

Quận/Huyện:Quận Long Biên

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
13950180120:43 26/10/2019
23990168220:46 02/11/2019
34920180221:24 04/01/2020
41970180021:30 09/01/2020
53940180120:58 18/01/2020
 Tổng47708886 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1092 · Branch · Slug: b0ff6f7673369617e49f987c4bae6f5ade93f393