Nguyễn Nhật Duy

Trường:Trường TH&THCS Victoria Thăng Long

Khối:1

Lớp:1V2

ID:32731856

Quận/Huyện:Huyện Thanh Oai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11990109519:50 23/10/2019
211000142120:15 23/10/2019
31990168720:44 23/10/2019
411000134209:31 16/11/2019
51990115521:02 15/12/2019
61990129721:36 26/12/2019
71910239408:39 14/01/2020
81970206509:49 03/06/2020
91960209609:36 17/06/2020
1011240267920:44 28/06/2020
 Tổng1004017231 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1133 · Branch · Slug: 6bc8a68c53a8ed3620a881f4c7b786df296a4bbf