TRAN NHAT MINH

Trường:Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Bill Gates School)

Khối:1

Lớp:1a2

ID:33290771

Quận/Huyện:Quận Hoàng Mai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
1199040415:56 01/01/2020
2299043816:12 01/01/2020
3199057716:22 01/01/2020
41100065816:34 01/01/2020
51100060016:45 01/01/2020
6199060816:55 01/01/2020
7197073812:43 16/02/2020
81100071421:48 05/06/2020
91980125419:35 19/06/2020
1011310268321:44 28/06/2020
 Tổng102208674 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1133 · Branch · Slug: 6bc8a68c53a8ed3620a881f4c7b786df296a4bbf