PARK JU YEON

Trường:Trường Tiểu học Newton Goldmark

Khối:2

Lớp:2G4CS2

ID:33424088

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
16730180311:09 20/09/2020
23990151410:19 11/10/2020
313960180521:57 05/11/2020
46970139710:26 20/11/2020
514980180516:16 13/12/2020
61990113115:39 01/01/2021
 Tổng56209455 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1160 · Branch · Slug: d3f284304165a72c68a0bcf16c5be2ee2a310187