PARK JU YEON

Trường:Trường Tiểu học Newton Goldmark

Khối:1

Lớp:1G4CS2

ID:33424088

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11100046511:20 27/01/2020
2199053911:30 27/01/2020
3199053811:40 27/01/2020
4186060211:54 27/01/2020
5198061312:05 27/01/2020
6199059613:53 27/01/2020
7499079814:48 27/01/2020
81980115421:14 16/06/2020
91960136121:25 20/06/2020
1011430249820:41 28/06/2020
 Tổng101709164 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1133 · Branch · Slug: 6bc8a68c53a8ed3620a881f4c7b786df296a4bbf