PHẠM BẢO HÂN

Trường:Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên

Khối:2

Lớp:2A2

ID:33623481

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11690180222:26 16/09/2020
21720180121:36 06/10/2020
31370180121:12 27/10/2020
41620160722:17 18/11/2020
53510180122:11 11/01/2021
 Tổng29108812 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1160 · Branch · Slug: d3f284304165a72c68a0bcf16c5be2ee2a310187