PHẠM BẢO HÂN

Trường:Trường Tiểu học Thị trấn Yên Viên

Khối:1

Lớp:1A2

ID:33623481

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111000128321:17 10/06/2020
21980144621:42 10/06/2020
31910180122:13 10/06/2020
451000166521:39 12/06/2020
511000115521:59 12/06/2020
611000156222:26 12/06/2020
71970154121:43 13/06/2020
81980168122:13 13/06/2020
911000247221:22 19/06/2020
1011280271321:45 28/06/2020
 Tổng1012017319 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1133 · Branch · Slug: 6bc8a68c53a8ed3620a881f4c7b786df296a4bbf