Nguyễn Gia Hân

Trường:Trường tiểu học Vân Tảo

Khối:1

Lớp:1E

ID:34313698

Quận/Huyện:Huyện Thường Tín

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
14100066722:45 11/11/2020
21100073122:57 11/11/2020
32100071413:37 22/11/2020
411000113013:56 22/11/2020
51100086722:09 12/12/2020
61990129221:30 13/01/2021
 Tổng59905401 

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1160 · Branch · Slug: d3f284304165a72c68a0bcf16c5be2ee2a310187