Nguyễn Anh Thư

Trường:Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội

Khối:1

Lớp:1B0

ID:35044411

Quận/Huyện:Quận Thanh Xuân

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111390123915:09 14/09/2021
21100093015:24 05/10/2021
32100085215:59 26/10/2021
42100069017:34 16/11/2021
521670123617:41 07/12/2021
62100098408:21 29/12/2021
71860205011:04 18/01/2022
8499097622:21 16/03/2022
941000172915:42 05/04/2022
1011400187009:44 27/05/2022
 Tổng1131012556 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5