Phạm Gia Nghi

Trường:Trường Tiểu học Newton Goldmark

Khối:1

Lớp:1G4

ID:35047085

Quận/Huyện:Quận Bắc Từ Liêm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111390163916:18 14/09/2021
2497090921:45 14/01/2022
3199092022:11 14/01/2022
41100090722:27 14/01/2022
511640177221:51 15/01/2022
611330180122:22 15/01/2022
71850152209:40 18/01/2022
81980217311:06 23/02/2022
91980244814:55 16/03/2022
 Tổng1013014091 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5