Nguyễn Lê Tường Vi

Trường:Trường Tiểu học Ái Mộ A

Khối:1

Lớp:1D

ID:35327943

Quận/Huyện:Quận Long Biên

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121290180221:41 03/10/2021
21980129222:13 10/10/2021
31970163922:01 30/10/2021
41990144220:57 21/11/2021
511600180309:39 07/12/2021
61980170611:09 07/01/2022
71960246614:41 18/01/2022
81970185714:30 22/02/2022
91960153914:25 16/03/2022
 Tổng970015546 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5