Đào Minh Ngọc

Trường:Trường Tiểu hoc Đan Phượng

Khối:1

Lớp:1A

ID:35449285

Quận/Huyện:Huyện Đan Phượng

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
121400149720:27 02/01/2022
21980156721:01 02/01/2022
31970170120:17 03/01/2022
411000145320:09 06/01/2022
58980110215:12 08/01/2022
651000175719:55 09/01/2022
71940245108:40 18/01/2022
81880229509:38 24/02/2022
91950270114:44 16/03/2022
1011400237219:57 25/04/2022
 Tổng1050018896 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5