Nguyễn Hoàng Bảo Chi

Trường:Trường Tiểu học & THCS Hà Nội - Thăng Long

Khối:1

Lớp:1M2

ID:35580142

Quận/Huyện:Quận Hà Đông

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
14140048310:21 26/10/2021
23100053210:49 26/10/2021
33100069022:07 26/10/2021
44100075722:30 18/11/2021
51100066222:10 15/12/2021
62960119216:51 30/12/2021
 Tổng63604316 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75