Nguyễn Bảo Thiết

Trường:Trường Tiểu học Tiền Phong

Khối:1

Lớp:1A3

ID:35603666

Quận/Huyện:Huyện Gia Lâm

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
111400124515:23 29/10/2021
211000119315:49 05/11/2021
311000131809:57 09/11/2021
41100085713:25 20/11/2021
511000120810:40 08/12/2021
611000146523:14 17/01/2022
71980236015:39 18/01/2022
81910268914:44 22/02/2022
91930270214:45 17/03/2022
1011400184421:42 08/05/2022
 Tổng1062016881 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5