Nguyen Hoang Bao Ngoc

Trường:Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Bill Gates School)

Khối:1

Lớp:1A1

ID:35669927

Quận/Huyện:Quận Hoàng Mai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
151400157017:16 02/12/2021
211000138617:12 06/01/2022
39100079416:17 11/01/2022
41100095816:34 11/01/2022
541000176517:45 13/01/2022
621680157420:32 15/01/2022
7121039015:26 19/01/2022
81930164315:47 24/02/2022
9176097915:36 15/03/2022
 Tổng898011059 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5