SubinMT

Trường:Trường Tiểu học Quốc tế Thăng Long (Bill Gates School)

Khối:1

Lớp:c1

ID:35697269

Quận/Huyện:Quận Hoàng Mai

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11140072120:02 15/11/2021
21100066811:14 16/11/2021
34100064915:27 16/11/2021
41100065120:45 23/11/2021
 Tổng44002689 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75