Nguyễn Đức Đam

Trường:Trường Tiểu học Cổ Đô

Khối:1

Lớp:2a2

ID:35773268

Quận/Huyện:Huyện Ba Vì

Tỉnh/Thành phố:TP Hà Nội

Ngày đăng kí:

Xếp hạng địa phương:

Xếp hạng quốc gia:

VÒNG THILƯỢT THIĐIỂMTHỜI GIAN HOÀN THÀNHNGÀY HOÀN THÀNH
11140080707:43 03/12/2021
22100060508:11 03/12/2021
31100070008:28 03/12/2021
44100054108:49 03/12/2021
58100049820:42 17/12/2021
62100057216:41 08/01/2022
 Tổng64003723 
VioEdu

ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.

ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome

© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1195 · Branch · Slug: 064ed71eb4518a476c565dfb28d6958b3ddeca75